NBA NBA 美国职业篮球联赛
NBA 2024-02-15 11:00:00
快船
125 - 130
勇士
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-15 NBA直播 快船 125:130 勇士
2024-01-21 NBA直播 温泉镇快船 0:0 圣克鲁兹勇士
2024-01-20 NBA直播 温泉镇快船 118:117 圣克鲁兹勇士
2023-12-15 NBA直播 勇士 121:113 快船
2023-12-06 NBA直播 圣克鲁兹勇士 119:109 温泉镇快船
2023-12-03 NBA直播 勇士 113:112 快船
2023-12-01 NBA直播 快船 120:114 勇士
2023-11-28 NBA直播 圣克鲁兹勇士 123:99 温泉镇快船

快船近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-05 NBA 艾奥瓦狼 0:0 温泉镇快船
2024-03-05 NBA 快船 0:0 雄鹿
2024-03-04 NBA 快船 88:89 森林狼
2024-03-02 NBA 奇才 140:115 快船
2024-03-01 NBA 苏瀑天空力量 111:119 温泉镇快船
2024-02-29 NBA 湖人 112:116 快船
2024-02-26 NBA 国王 107:123 快船
2024-02-26 NBA 苏瀑天空力量 119:106 温泉镇快船
2024-02-24 NBA 快船 95:101 灰熊
2024-02-24 NBA 温泉镇快船 120:117 盐湖城星
2024-02-23 NBA 快船 129:107 雷霆
2024-02-15 NBA 快船 125:130 勇士
2024-02-14 NBA 温泉镇快船 115:109 墨西哥城队长
2024-02-13 NBA 森林狼 100:121 快船
2024-02-12 NBA 温泉镇快船 95:111 墨西哥城队长
2024-02-11 NBA 活塞 112:106 快船
2024-02-09 NBA 俄克拉荷马城蓝 110:118 温泉镇快船
2024-02-08 NBA 鹈鹕 106:117 快船
2024-02-08 NBA G联赛点燃 110:103 温泉镇快船
2024-02-06 NBA 快船 144:149 老鹰

勇士近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-06 日联 信州勇士 0:0 川崎雷霆勇者
2024-03-06 菲篮联 博尔特斯 0:0 公路勇士
2024-03-04 尼日超 卡农皮勒斯 0:0 阿比亚勇士
2024-03-05 NBA 圣克鲁兹勇士 0:0 墨西哥城队长
2024-03-03 中台P联 桃园领航猿 94:92 富邦勇士
2024-03-04 NBA 勇士 140:88 凯尔特人
2024-03-04 NBA 圣克鲁兹勇士 127:104 墨西哥城队长
2024-03-02 赞比亚超 恩科瓦扎 1 :0 卡布韦勇士
2024-03-03 日联 名古屋战鹰 74:50 信州勇士
2024-03-03 尼日超 卡农皮勒斯 0:0 阿比亚勇士
2024-03-03 爱篮超 特拉里勇士 81:89 马瑞
2024-03-03 菲篮联 公路勇士 95:99 泰丰吉普
2024-03-01 印尼联 印尼年轻骑士 86:57 印尼勇士
2024-03-02 澳維U23甲 北部吉隆勇士U23 0:3 布琳狮子U23
2024-03-02 印尼联 汉都亚 77:61 印尼勇士
2024-03-02 日联 名古屋战鹰 94:83 信州勇士
2024-03-02 澳维甲 北部吉隆勇士 1:2 布琳狮子
2024-03-02 NBA 勇士 105:120 猛龙
2024-03-01 澳維U23甲 北部吉隆勇士U23 0:0 布琳狮子U23
2024-03-01 NBA 圣克鲁兹勇士 160:107 俄克拉荷马城蓝