NBA NBA 美国职业篮球联赛
阿乙 2024-02-14 04:00:00
利涅尔斯
0 - 1
伊希库斯尼斯塔史
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-14 阿乙直播 利涅尔斯 0:1 伊希库斯尼斯塔史

利涅尔斯近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-22 阿乙 利涅尔斯 0:0 梅洛
2024-02-17 阿乙 萨卡兹斯帕斯 1 :0 利涅尔斯
2024-02-14 阿乙 利涅尔斯 0:1 伊希库斯尼斯塔史
2024-02-04 阿乙 阿卡苏索 0 :0 利涅尔斯
2023-11-27 阿丙 利涅尔斯 0:0 米德兰
2023-11-21 阿丙 米德兰 2 :0 利涅尔斯
2023-11-13 阿丙 利涅尔斯 1 :1 乌尔奎萨
2023-11-12 阿丙 利涅尔斯 0:0 乌尔奎萨
2023-11-06 阿丙 乌尔奎萨 0:1 利涅尔斯
2023-10-28 阿丙 利涅尔斯 0:0 真皮拉尔
2023-10-08 阿丙 利涅尔斯 0:0 拉费雷尔
2023-10-02 阿丙曼特春季联赛 阿雷纳斯胜利队 0:0 利涅尔斯
2023-09-25 阿丙曼特春季联赛 利涅尔斯 0:0 莱安阿拉姆
2023-09-18 阿丙曼特春季联赛 CA阿特拿斯 0:0 利涅尔斯
2023-09-11 阿丙曼特春季联赛 利涅尔斯 0:0 尤潘基

伊希库斯尼斯塔史近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-21 阿乙 意大利亚诺 0:3 伊希库斯尼斯塔史
2024-02-18 阿乙 伊希库斯尼斯塔史 0:0 梅洛小阿根廷
2024-02-14 阿乙 利涅尔斯 0:1 伊希库斯尼斯塔史
2024-02-08 阿根廷杯 河床 3:0 伊希库斯尼斯塔史
2024-02-03 阿乙 伊希库斯尼斯塔史 1:2 齐奥内斯交流会
2023-11-23 阿后备 拉马德里后备队 0 :2 伊希库斯尼斯塔史后备队
2023-10-08 阿丙 科尔多瓦罗萨里奥中央队 0:0 伊希库斯尼斯塔史
2023-09-30 阿丙曼特春季联赛 伊希库斯尼斯塔史 0:0 乌尔奎萨
2023-09-25 阿丙曼特春季联赛 拉马德里 0:0 伊希库斯尼斯塔史
2023-09-10 阿丙曼特春季联赛 伊希库斯尼斯塔史 0:0 圣马丁布萨科
2023-09-06 阿后备 伊希库斯尼斯塔史后备队 2:0 意大利亚诺后备队